Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

8 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στην ΥΚΠΑΑΠ του Δήμο Λαγκαδά

19/10/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά, προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την περίοδο 2020-2021, προτίθεται να προσλάβει οκτώ (8) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με τυπικό προσόν το πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής των ειδικοτήτων Δραστηριοτήτων Κλειστών Χώρων, Κολύμβησης, Παραδοσιακών Χορών και Αντισφαίρισης.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι ΠΦΑ πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :
1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Βεβαίωση Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.
5. Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών
6. Φωτοτυπία της κύριας ειδικότητα
7. Φωτοτυπία μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών
8. Φωτοτυπία Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλημάτων
9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
11. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα ΠΑγΟ
12. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
13. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του υποδειχθεί και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους (διατίθεται από την Υπηρεσία) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά (sportsdlag@yahoo.gr) ή ταχυδρομικά στο Τμήμα Αθλητισμού της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά (κτήριο ΚΑΠΗ Λαγκαδά, Χρ. Σμύρνης 29, 3ος όροφος τ.κ. 57200, Λαγκαδάς ) από 23/10/2020 έως και 3/11/2020 (εργάσιμες ημέρες) κατά τις ώρες 9:30-13:30 (Τηλ. επικοινωνίας 2394020842 ).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Χημείας και Βιολογίας στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικής Λογιστικής στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πρόσληψη ΥΕ Βοηθό Μάγειρα στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας
2 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Δήμο Αίγινας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Σκύδρας
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη μεταπτυχιακού μηχανικού παραγωγής και διοίκησης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας