Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

6 προσλήψεις ΠΕ Φιλολόγων, Δασκάλων και Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Ηρακλείου

19/10/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου
2 με τίτλο Λοιπές Δράσεις ΚΕΜ της Πράξης Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου στον Άξονα Προτεραιότητας 5 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014 - 2020 στο Δήμο Ηρακλείου , που εδρεύει στο Ηράκλειο Ν. Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


101 Δήμος Ηρακλείου Για την υλοποίηση του Υποέργου Λοιπές Δράσεις ΚΕΜ Δήμος Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου) ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του Προγράμματος (ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) 2
102 Δήμος Ηρακλείου Για την υλοποίηση του Υποέργου Λοιπές Δράσεις ΚΕΜ Δήμος Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου) ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του Προγράμματος (ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) 3
103 Δήμος Ηρακλείου Για την υλοποίηση του Υποέργου Λοιπές Δράσεις ΚΕΜ Δήμος Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου) ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του Προγράμματος (ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (prosopikou@heraklion.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο Ν. Ηρακλείου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 5ος όροφος, υπόψη κου Κωνσταντίνου Κατσαράκη και κας Αθανασάκη Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 2813409424, 2813409162).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Χημείας και Βιολογίας στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικής Λογιστικής στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πρόσληψη ΥΕ Βοηθό Μάγειρα στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας
2 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Δήμο Αίγινας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Σκύδρας
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη με μεταπτυχιακό στα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη μεταπτυχιακού μηχανικού παραγωγής και διοίκησης στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας