Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου και εργατοτεχνιτών στην εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου

17/10/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου Διενέργεια Δοκιμαστικού Ανασκαφικού ελέγχου στο πλαίσιο της επέκτασης υφιστάμενου κοιμητηρίου Αγίων Δέκα του Δήμου Γόρτυνας που θα υλοποιηθεί από την
Εφορεία μας απολογιστικά και με αυτεπιστασία στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με τον Δήμο Γόρτυνας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της λήξης του έργου:


ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Κοιμητήριο Αγίων Δέκα Δήμου Γόρτυνας (Π.Ε. Ηρακλείου)
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε Αρχαιολογικά Έργα 3 Κοιμητήριο Αγίων Δέκα Δήμου Γόρτυνας (Π.Ε. Ηρακλείου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1,Τ.Κ 71202, Ηράκλειο Κρήτης, , υπόψη κ.κ. Αλίκης Γαλάνη ή Δέσποινας Μπουμπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241, 2810 279210),εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 19-10-2020 έως 23-10-2020 ).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στο Αμπελικό Λέσβου
Πρόσληψη αρχιτέκτονα στην εφορεία αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
14 προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Χαλκηδόνος
πρόσληψη Καθαρίστριας στο Δήμο Αποκορώνου
3 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Κέρκυρας
5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Άρτας