Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

16/10/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών στερέωσης Κάστρου Κιάφας Σουλίου για χρονικό διάστημα έως την 31.12.2020 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης - παράτασης, και σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων 1 Κάστρο Κιάφας Σουλίου και Γραφεία ΕΦΑ Θεσπρωτίας
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Κάστρο Κιάφας Σουλίου και Γραφεία ΕΦΑ Θεσπρωτίας
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 2 Κάστρο Κιάφας Σουλίου
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2 Κάστρο Κιάφας Σουλίου


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 68 Α - 46 100 Ηγουμενίτσα, υπόψη κ. Γ. Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2665029177/78)
β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 68 Α - 46 100 Ηγουμενίτσα, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ. 2665029177/78).
Η υποβολή γίνεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 16./10/2020 έως 23./10/2020).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στο Αμπελικό Λέσβου
Πρόσληψη αρχιτέκτονα στην εφορεία αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
14 προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Χαλκηδόνος
πρόσληψη Καθαρίστριας στο Δήμο Αποκορώνου
3 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Κέρκυρας
5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Άρτας