Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις ΠΕ Γεωλόγου και Μηχανικού Χωροταξίας ή Τοπογράφου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

16/10/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (02) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 3: Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κωδικό ΟΠΣ 5007986 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


101 Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Κέρκυρα Π.Ε. Γεωλόγων Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη λήξη της πράξης
1102 Π.Ε. Μηχανικών Χωροταξίας ή Αγρονόμων Τοπογράφων Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της πράξης 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στην Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Οικονομικών & Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης, Ποιότητας και Ανθρωπίνων Πόρων υπόψιν κας Χρυσικοπούλου Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 2661362158).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στο Αμπελικό Λέσβου
Πρόσληψη αρχιτέκτονα στην εφορεία αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
14 προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Χαλκηδόνος
πρόσληψη Καθαρίστριας στο Δήμο Αποκορώνου
3 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Κέρκυρας
5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Άρτας