Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

17 προσλήψεις ωρομίσθιων καθηγητών μουσικής στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

13/10/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης ανακοίνωσε την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόµων ωροµίσθιων καθηγητών µουσικής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., που εδρεύει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης και συγκεκριµένα για τις παρακάτω ειδικότητες, µε τα
αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα:


01 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΠΙΑΝΟ 8 ΜΗΝΕΣ 2
02 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1
03 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΠΙΑΝΟ 8 ΜΗΝΕΣ 1
04 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ/ ΣΥΝΘΕΣΗ 8 ΜΗΝΕΣ 1
05 ΠΕ ή ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΤΡΟΜΠΕΤΑ 8 ΜΗΝΕΣ 1
06 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΤΡΟΜΠΟΝΙ 8 ΜΗΝΕΣ 1
07 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΚΟΡΝΟ 8 ΜΗΝΕΣ 1
08 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ 8 ΜΗΝΕΣ 1
09 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΦΛΑΟΥΤΟ 8 ΜΗΝΕΣ 1
10 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΣΑΞΟΦΩΝΟ 8 ΜΗΝΕΣ 1
11 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΙ 8 ΜΗΝΕΣ 1
12 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΜΟΝΩ∆ΙΑ & ΜΕΛΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ 8 ΜΗΝΕΣ 1
13 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 8 ΜΗΝΕΣ 1
14 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΚΙΘΑΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ 1
15 ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ-ΝΤΡΑΜΣ 8 ΜΗΝΕΣ 1
16 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1


Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα δικαιολογητικά, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση odeioampelokipon@gmail.com είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.),
28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123, απευθύνοντας την στο ∆ηµοτικό Ωδείο (τηλ. επικοινωνίας: 2310726668). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το
εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο θα πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές
εφηµερίδες. Συγκεκριµένα, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 14/10/2020 έως 23/10/2020.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στο Αμπελικό Λέσβου
Πρόσληψη αρχιτέκτονα στην εφορεία αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
14 προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Χαλκηδόνος
πρόσληψη Καθαρίστριας στο Δήμο Αποκορώνου
3 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Κέρκυρας
5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Άρτας