Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου

30/09/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου Ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Ιεράπυτνα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ΑΝΑΔΕΙΞΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και με Κ.Α. 2017ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ 502, ως εξής:


ΠΕ Αρχαιολόγων Μία (1) Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 2,5 μήνες Ιεράπετρα
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικού (1η Κατεύθυνσης, Πρώην Ομάδας Α΄ ή Τομέα Α’) και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης Μία (1)
Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 2 μήνες Ιεράπετρα
ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ σε αρχαιολογικά έργα Τέσσερις (4) Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 2 μήνες Ιεράπετρα


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κων/νου Παλαιολόγου 74, 72100, Άγιος Νικόλαος, υπόψη Μ. Σαπουντζή (τηλ. επικοινωνίας: 2841022462) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 01.10.2020 έως 07.10.2020).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΤΕ Νοσηλευτών από το ΕΨΥΚΑ για τους νομούς Πιερίας και Δράμας
Πρόσληψη ΤΕ Νοσηλευτή από την ΕΨΥΚΑ για Εύοσμο Θεσσαλονίκης
88 προσλήψεις Καθαριστριών για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθήνας
Πρόσληψη Οδηγού στο Δήμο Μελά
Πρόσληψη Καθαρίστριας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Θήρας
5 προσλήψεις στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας
5 προσλήψεις ΥΕ Καθαριότητας από το ΑΣΕΠ