Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Άρτας

17/09/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου HERMES - Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social context του ευρωπαϊκού προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg - V/A Greece - Italy 2014 - 2020 (MIS5003574) για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.


ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία Μία (1) θέση Περιοχή εκτέλεσης του Έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, τα γραφεία της ΕΦΑ Άρτας & το Αρχαιολογικό
Μουσείο Άρτας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και δύο (2) μήνες
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αναστηλωτικές και οικοδομικές εργασίες στα πλαίσια αρχαιολογικών έργων Δύο (2) θέσεις Περιοχή εκτέλεσης του Έργου στην Περιφερειακή Ενότητα
Άρτας & το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και δύο (2) μήνες
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές και οικοδομικές εργασίες στα πλαίσια αρχαιολογικών Δύο (2) θέσεις Περιοχή εκτέλεσης του Έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας & το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και δύο (2) μήνες


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αράχθου 1, 47100 Άρτα, απευθύνοντάς την υπόψη κ.κ. Καλλιόπης Καπόλου και Θεοδώρας Σιντελέ (τηλ. επικοινωνίας: 2681024636), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από
την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 17.09.2020 έως 23.09.2020).
Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%A3%CE%A94653%CE%A04-%CE%95%CE%A9%CE%A1


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στο Αμπελικό Λέσβου
Πρόσληψη αρχιτέκτονα στην εφορεία αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
14 προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Χαλκηδόνος
πρόσληψη Καθαρίστριας στο Δήμο Αποκορώνου
3 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Κέρκυρας
5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Άρτας