Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

10 προσλήψεις στην ΕΦΑ Κέρκυρας

15/09/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίαςιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για χρονικόδιάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου
2020.


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Παλαιά Πόλη Κέρκυρας Νέο Φρούριο
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1 Παλαιά Πόλη Κέρκυρας Νέο Φρούριο
ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων )1
Παλαιά Πόλη Κέρκυρας Νέο Φρούριο
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 4 Παλαιά Πόλη Κέρκυρας Νέο Φρούριο
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 3 Παλαιά Πόλη Κέρκυρας Νέο Φρούριο


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, 49131 Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, υπόψιν κ.Βλάσση Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 26610 48310, 48120), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 16.09.2020 έως 22.09.2020
δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
6 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου
5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Αχαΐας
8 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στην ΥΚΠΑΑΠ του Δήμο Λαγκαδά
Προσλήψεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής
5 προσλήψεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,Τοπογράφων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δήμο Κομοτηνής
6 προσλήψεις ΠΕ Φιλολόγων, Δασκάλων και Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Ηρακλείου
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου και εργατοτεχνιτών στην εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου