Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Ασπροπύργου

05/08/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2020-2021 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις (A΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153) και το άρθρο 9 του ν.3450/2006 Α΄ 64) και ισχύει και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/48625/2020/27-07-2020 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν, ως κάτωθι:


Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι δεκατέσσερις (14) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν., εκ των οποίων οι τρείς (03) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.
β) Μέχρι εννέα (09) Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ.
γ) Ένα (01) Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης Ε.Ν.


ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι δύο (02) Χημικούς Μηχανικούς ή Χημικούς.
β) Μέχρι τέσσερις (04) Νομικούς και ελλείψει υποψηφίων Πτυχιούχους Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών.
γ) Μέχρι επτά (07) πτυχιούχους Αγγλικής Φιλολογίας, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.
δ) Ένα (01) Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό.
ε) Μέχρι τρείς (03) Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους ή Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ.
στ) Μέχρι τέσσερις (04) Μαθηματικούς.
ζ) Μέχρι δύο (02) Φυσικούς.
η) Μέχρι επτά (07) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή Αυτοματιστές Μηχανικούς ΠΕ.


2. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι δέκα (10) Μηχανικούς Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ ή ΤΕ.
β) Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.
γ) Μέχρι δύο (02) Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ ή Β Τάξης Ε.Ν. μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.


ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας:
α) Μέχρι δέκα (10) Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους ή Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ ή ΤΕ.
β) Μέχρι επτά (07) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή Αυτοματιστές Μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ.
γ) Έναν (01) Χημικό Μηχανικό ή Χημικό.
δ) Μέχρι πέντε (05) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχους πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο
Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει, εκ των οποίων οι τέσσερις (04) μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 19/08/2020, ημέρα Τετάρτη.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Ψυχολόγου από το ΕΨΥΚΑ για Νομό Κοζάνης
5 προσλήψεις αρχαιολόγων για κατάρτιση φακέλου των Μινωΐκών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο της Unesco
45 προσλήψεις στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
43 προσλήψεις στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης
Συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου από το ΙΤΥΕ Διόφαντος
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Εύβοιας
2 θέσεις Γεωπόνου ή Βιολόγου και Γεωεπιστήμονα στον ΕΛΓΟ Δήμητρα