Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

8 προσλήψεις ΔΕ για υποστηρικτικές εργασίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

02/08/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 4μηνης διάρκειας, η οποία μπορεί να παραταθεί, ανάλογα με την εξέλιξη των πληρωμών του ΕΦΚΑ για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, με οκτώ (8) άτομα ΔΕ για υποστηρικτικές και προαπαρασκευαστικές εργασίες της αρχειοθέτησης, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των υποχρεώσεων του ΕΦΚΑ αποκλειστικά προς τους ιατρούς μέλη του ΙΣΑ. Ο παραπάνω αριθμός των ατόμων μπορεί να αυξηθεί και τις θέσεις θα καλύψουν οι επιλαχόντες.


1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ως άνω θα απασχοληθούν για ένα τετράμηνο, το οποίο μπορεί να παραταθεί, με πλήρες ωράριο και 5ημερη ανά εβδομάδα εργασία.
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν Ελληνική
Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση η οποία υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, στη διεύθυνση:
https://www.isathens.gr/forma-ypovolis-ypops-e-efka
• Βιογραφικό σημείωμα
• Απολυτήριο Λυκείου.
• Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
2. ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Οι αποδοχές των παραπάνω καθορίζονται από το Ενιαίο Μισθολόγιο.


3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών η οποία συγκροτήθηκε με την ως άνω απόφαση γι' αυτό το σκοπό.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν αναλαμβάνει δέσμευση ή υποχρέωση με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων που θα υποβάλλουν αιτήσεις για την ανάληψη του έργου - εντολής και επιφυλάσσεται να λάβει ελεύθερα τις αποφάσεις του, με αποκλειστικό γνώμονα και προκειμένου να διαφυλάξει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών του, σύμφωνα με την άποψη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. Σε ουδεμία περίπτωση γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ των υπολοίπων υποψηφίων που μετέχουν στην πρόσκληση για αποζημίωση, ή άλλη ικανοποίηση εις βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Η αρμόδια επιτροπή, μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερομένους σε προσωπική συνέντευξη, εφόσον το κρίνει.
Κάθε θέμα που θα ανακύψει θα λύνεται από την αρμόδια Επιτροπή του ΙΣΑ και το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.
Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα και δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύονται τα παραπάνω απαραίτητα προσόντα θα γίνονται δεκτές από την 31.7.2020 μέχρι και την 7.8.2020 μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, στη διεύθυνση https://www.isathens.gr/forma-ypovolis-ypops-e-efka


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση μεταπτυχιακού μηχανολόγου μηχανικού στον ΕΛΚΕ του πολυτεχνείου Κρήτης
13 προσλήψεις στο Δήμο Ικαρίας
18 προσλήψεις στο Δήμο Πύργου
Πρόσληψη ΠΕ Κτηνίατρου στο Δήμο Βέροιας
3 προσλήψεις στο ΝΠΔΔ Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς
4 προσλήψεις στο Δήμο Κισσάμου
Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Ρεθύμνου