Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

8 προσλήψεις στην Κνωσό από το υπουργείο πολιτισμού

28/07/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού & λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου Αποκατάσταση - Ανάδειξη ανακτόρου και αρχαιολογικού χώρου Κνωσού: Δ΄ Φάση στο πλαίσιο της Πράξης Αποκατάσταση - Ανάδειξη ανακτόρου και αρχαιολογικού χώρου Κνωσού: Δ΄ Φάση (Κωδικός ΟΠΣ 5038692 - Ε.Π. Κρήτη 2014-2020) που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία μας, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:


ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδα Α) με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου 1 Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού & εργαστήρια συντήρησης
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδα Β) με εξειδίκευση στη συντήρηση κονιαμάτων 1 Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού & εργαστήρια συντήρησης
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Έργων Ζωγραφικής) 1 Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού & εργαστήρια συντήρησης
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες) 3 Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες) 2 Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη κ.κ. Αλίκης Γαλάνη ή Δέσποινας Μπουμπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241, 2810279210), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από
την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 29-7-2020 έως 4-8-2020 ).
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης
Θέσεις Ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων
Θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Ασπροπύργου
8 προσλήψεις για την ανασκαφική έρευνα αρχαίας Δρήρου στην Κρήτη
19 προσλήψεις μουσικού καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Μεγαρέων
Πρόσληψη ΥΕ εργάτη στο Δήμο Φιλιατών
5 προσλήψεις στο Δήμο Αποκορώνου