Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

5 προσλήψεις στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής

28/07/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ανακοίνωσε την πρόσληψη σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2190/94 πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών , της Υποδνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων και του Τμήματος Πολιτικής
Γης της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Χαλκιδικής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


101 Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (Τμήμα Πολιτικής Γής της ΔΑΟΚ) ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (Δήμος Πολυγύρου, Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΜΗΝΕΣ 1
102 Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (Τμήμα Πολιτικής Γής της ΔΑΟΚ) ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (Δήμος Πολυγύρου, Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΜΗΝΕΣ 1
103 Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής( Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών) ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (Δήμος Πολυγύρου, Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΚΟΥ 2 ΜΗΝΕΣ 2
104 Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ( Υποδ/νση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων) ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (Δήμος Πολυγύρου, Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΚΟΥ 2 ΜΗΝΕΣ 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕΧ / Διοικητήριο Πολύγυρος 63100. Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για μία εκ των παραπάνω θέσεων .
. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας.
Επισήμανση: Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλλει αίτηση μόνο για θέσεις της ίδιας κατηγορίας. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την πρόσληψή του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα των αιτήσεων από την Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.Χ
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις στο Δήμο Κισσάμου
3 προσλήψεις ΥΕ Εργατών Αποθήκης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου
6 προσλήψεις στο Δήμο Μεταμόρφωσης
18 προσλήψεις στην ΕΦΑ Χίου για τον Ανάβατο
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης
Θέσεις Ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων
Θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Ασπροπύργου