Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

50 προσλήψεις Αρχαιολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ και ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ΔΕ και ΥΕ Εργατών στο Ηράκλειο Κρήτης

10/07/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων [2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ 077 του Π.Δ.Ε.] που θα υλοποιηθεί από την Εφορεία μας απολογιστικά και με αυτεπιστασία για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως οκτώ (8) μήνες:

-ΠΕ Αρχαιολόγων Οκτώ (8) Εργοτάξιο (περιοχή Δήμου Μινώα Πεδιάδας Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης) & Γραφεία Εφορείας
-ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων Μία (1) Εργοτάξιο & Γραφεία Εφορείας
-ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με εμπειρία στη σχεδιαστική αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων & μνημείων ή στη φωτογραμμετρική αποτύπωση μνημείων & γεωχωρικών δεδομένων (GIS) Μία (1)
Εργοτάξιο & Γραφεία Εφορείας
-ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Δομικών Έργων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων Μία (1) Εργοτάξιο & Γραφεία Εφορείας
-ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ειδικότητας Λογιστικού με εμπειρία στηv οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή άλλων έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. Μία (1) Γραφεία Εφορείας
-ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδα Α) Δύο (2) Εργοτάξιο & Εργαστήρια Συντήρησης
-ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Έργων Τέχνης) Τέσσερεις (4) Εργοτάξιο & Εργαστήρια Συντήρησης
-ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες Δεκαοκτώ (18) Εργοτάξιο
-ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες Δεκατέσσερεις (14) Εργοτάξιο


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη κ.κ. Αλίκης Γαλάνη ή Δέσποινας Μπουμπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241, 2810 279210), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 11-7-2020 έως 20-7-2020).
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις στο Δήμο Κισσάμου
3 προσλήψεις ΥΕ Εργατών Αποθήκης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου
6 προσλήψεις στο Δήμο Μεταμόρφωσης
18 προσλήψεις στην ΕΦΑ Χίου για τον Ανάβατο
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης
Θέσεις Ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων
Θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Ασπροπύργου