Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 θέσεις Πληροφορικής στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ

27/06/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου Enriching 360 media with 3D storytelling and personalisation elements - HYPER360
- Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: 23010
Αρ. πρωτ. 23010/ 23-06-2020
ΑΔΑ: 6ΩΡΠ469ΗΡ8-ΙΜΤ
Ειδικότητα:
Πληροφορική ή Μηχανικός Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:
Δημιουργία 3Δ αναπαραστάσεων κινούμενων ανθρώπων (ψηφιακά ολογράμματα) σε μη πραγματικό χρόνο και εμβύθισή τους σε εικόνες ή/και βίντεο 360 μοιρών. Ανάπτυξη πλατφόρμας καταγραφής δεδομένων με αισθητήρες βάθους και χρώματος. Χωρική βαθμονόμηση πολλαπλών αισθητήρων βάθους και χρώματος. Αυτοματοποιημένη περιήγηση σε βίντεο 360 μοιρών
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:
(WP3) Free-viewpoint Content
(WP5) Content Consumption
(WP6) Hyper360 Toolset Integration
(WP7) Immersive TV Productions
(WP8) Exploitation, Business Planning and Product Development
Διάρκεια:
02 μήνες
Θέσεις: 2
Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.
Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 09-07-2020 και ώρα 13:00
Αποστολή Δικαιολογητικών:
ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310 464160 (εσωτ. 145) ή στο email: zarpalas@iti.gr (κ. Δημήτριο Ζαρπαλά).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση εργασίας Ψυχολόγου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη
Πρόσληψη ΠΕ πολιτικού μηχανικού στην Λέσβο
3 προσλήψεις στο Δήμο Μαραθώνα
14 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας
15 προσλήψεις στο Δήμο Τήνου
2 προσλήψεις ΠΕ Πληροφορικής στην ΑΕ ΟΤΑ του Δήμου Αθήνας
4 προσλήψεις στο Δήμο Αθήνας