Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ

26/06/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου RE-manufaCturing and Refurbishment Large Industrial equipMent - RECLAIM
Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: 23021
Αρ. πρωτ. 23021/ 23-06-2020
ΑΔΑ: 6ΠΓΕ469ΗΡ8-93Τ
Ειδικότητα:
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο Θέσης:
Ανάπτυξη μηχανισμών ασφαλείας στον κυβερνοχώρο ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του συστήματος από πιθανές απειλές.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Στην εποχή της πράσινης ανάπτυξης, της Βιομηχανίας 4.0 και της κυκλικής οικονομίας, η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων οδηγεί σε νέες τεχνολογίες και στρατηγικές, που έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν ένα νέο πρότυπο ανακαίνισης και ανακατασκευής του μεγάλου και παλαιού βιομηχανικού εξοπλισμού στα εργοστάσια. Ο απώτερος στόχος του έργου είναι η εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων σε ένα εργοστάσιο επαναχρησιμοποιώντας και επισκευάζοντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό αντί να τον απορρίψει. Το έργο θα υποστηρίξει τις παλαιές βιομηχανικές υποδομές με προηγμένες τεχνολογικές λύσεις με ενσωματωμένες δυνατότητες επιτόπιας επιδιόρθωσης, αυτοαξιολόγησης και βέλτιστων στρατηγικών επαναχρησιμοποίησης των παλαιών υποδομών. Ο τεχνολογικός πυρήνας του έργου θα βασίζεται σε ένα καινοτόμο σύστημα λήψης αποφάσεων, που θα προτείνει τη βέλτιστη εργασία (ανακαίνιση ή ανακατασκευή) στις ηλεκτρομηχανολογικές μηχανές και τα ρομποτικά συστήματα του εργοστασίου.
Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με μηχανισμούς ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του συστήματος από πιθανές απειλές, δίνοντας έτσι στο σύστημα την προστιθέμενη αξία της παρακολούθησης της κατάστασης ασφαλείας του. Για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται, η ασφάλεια θα αντιμετωπιστεί σε όλα τα επίπεδα του συστήματος ενσωματώνοντας με απρόσκοπτο τρόπο τρεις μεγάλες ομάδες μηχανισμών ασφαλείας: έλεγχος ταυτότητας, έλεγχος πρόσβασης και ασφάλεια μεταφοράς.
Οι προαναφερθείσες εργασίες αφορούν στην Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3) και το αντίστοιχο παραδοτέο είναι το Π 3.5:Embedded Security for digital retrofitting.
Διάρκεια:05 μήνες
Θέσεις: 1
Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.
Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 09-07-2020 και ώρα 12:00

Αποστολή Δικαιολογητικών:
ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr(κ. Ιωαννίδης Δημοσθένης)


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση εργασίας Ψυχολόγου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη
Πρόσληψη ΠΕ πολιτικού μηχανικού στην Λέσβο
3 προσλήψεις στο Δήμο Μαραθώνα
14 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας
15 προσλήψεις στο Δήμο Τήνου
2 προσλήψεις ΠΕ Πληροφορικής στην ΑΕ ΟΤΑ του Δήμου Αθήνας
4 προσλήψεις στο Δήμο Αθήνας