Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ

25/06/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου Next Generation Land Management services for Agriculture and Forestry - NEXTLAND
Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: 23020
Αρ. πρωτ. 23020/ 23-06-2020
ΑΔΑ: 9ΥΥ6469ΗΡ8-4ΤΩ
Ειδικότητα: Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης
Αντικείμενο Θέσης:
Υποστήριξη διαμόρφωσης προδιαγραφών για την ενίσχυση της αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών δασικής διαχείρισης με χρήση δεδομένων παρατήρησης γης. Υποστήριξη στις δραστηριότητες ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής επικοινωνίας, διαφήμισης και εκπαίδευσης επί των υπηρεσιών και προϊόντων προς τους τελικούς χρήστες.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP2 και WP6 του έργου.
Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:
• Συμμετοχή στη διαμόρφωση των προδιαγραφών και της αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών και στις σχετικές έγγραφες αναφορές, παρουσιάσεις και εκθέσεις προόδου του WP2.
Παραδοτέα:
D2.1: Co-design guidelines & user scenarios definition
D2.2: Users requirements specifications
D2.3: Users review report
• Συμμετοχή στην πραγματοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας και ανάπτυξης ικανοτήτων αναφορικά με τις προσφερόμενες δασικές υπηρεσίες και τις σχετικές έγγραφες αναφορές, παρουσιάσεις και εκθέσεις προόδου του WP6.
Παραδοτέα:
D6.1: Communication strategy and outreach plan
D6.2: Project website and social network package
D6.3: Capacity building report
Διάρκεια: 06 μήνες
Θέσεις: 1
Τόπος:
ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.
Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 09-07-2020 και ώρα 12:00
Αποστολή Δικαιολογητικών:
ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257760 ή στο email: imanakos@iti.gr (κ. Ιωάννης Μανάκος).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση εργασίας Ψυχολόγου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη
Πρόσληψη ΠΕ πολιτικού μηχανικού στην Λέσβο
3 προσλήψεις στο Δήμο Μαραθώνα
14 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας
15 προσλήψεις στο Δήμο Τήνου
2 προσλήψεις ΠΕ Πληροφορικής στην ΑΕ ΟΤΑ του Δήμου Αθήνας
4 προσλήψεις στο Δήμο Αθήνας