Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

86 προσλήψεις στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας

22/05/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικού αριθµού ογδόντα έξι (86) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (τα 3 άτοµα έως 34 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών και τα 83 άτοµα έως 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών και έως της εγκεκριµένης διάθεσης πίστωσης ) στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς.


Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να αποστείλουν απλή αίτηση µε συνηµµένα τα αναφερόµενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στo e-mail: thmanitaras@yahoo.gr ενώ όσοι δεν έχουν την δυνατότητα και τις γνώσεις πρόσβασης στο internet µε συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20 ∆ιοικητήριο τ.κ.65110 Καβάλα, απευθύνοντάς την στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ή στο γραφείο Αγροτικής Οικονοµίας (πρώην ΓΓΑ Θάσου) στο Λιµένα (τηλ. επικοινωνίας: 25930 22850).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας (Ταχ. ∆/νση Εθνικής Αντίστασης 20 ∆ιοικητήριο τ.κ.65110 Καβάλα) και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Καβάλας.


Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ή της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας (Ταχ. ∆/νση Εθνικής Αντίστασης 20 ∆ιοικητήριο τ.κ.65110 Καβάλα), στο κατάστηµα του ∆ήµου όπου έχει έδρα η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ή η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας, στους υπόλοιπους ∆ήµους και ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (www.pamth.gov.gr ) .Θα
συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης µόνο από την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ή τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και από το ∆ήµο όπου έχει έδρα η εν λόγω υπηρεσία.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Medical Data Processing Officer για Σάμο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
Logistics Supervisor για Λέσβο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Αρκαδίας
Legal Officer για Σάμο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
5 προσλήψεις στην εφορεία ενάλιων αρχαιολογικών ερευνών
40 προσλήψεις στη Διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Πειραιά
25 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων από το ΚΕΘΕΑ για την περιφέρεια Θεσσαλίας