Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ροδόπης

21/05/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ροδόπης, που εδρεύει στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


108 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020 1
109 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΑΒΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Δ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ) Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020 1
110 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Δ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ) Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020 1
111 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020 1
112 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ & ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΑΒΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (Δ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ) Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efarod@culture.g).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Medical Data Processing Officer για Σάμο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
Logistics Supervisor για Λέσβο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Αρκαδίας
Legal Officer για Σάμο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
5 προσλήψεις στην εφορεία ενάλιων αρχαιολογικών ερευνών
40 προσλήψεις στη Διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Πειραιά
25 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων από το ΚΕΘΕΑ για την περιφέρεια Θεσσαλίας