Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Προσλήψεις Γεωλόγου και Φυλάκων στην ΔΛΥ της ΔΕΗ Αθήνας

20/05/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΛΥ-ΛΠ ∆ιεύθυνση Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής που εδρεύει στον Νοµό Αττικής, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθµού ατόµων και διάρκεια σύµβασης.

1 ΠΕ Πτυχιούχος Γεωλόγος
2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ


Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ?Ν ΠΡΟΣΟΝΤ?Ν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτηµα ΣΟΧ ΔΕΗ δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΣΟΧ/∆ΕΗ Α.Ε/1/2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ∆ΕΗ) και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και µόνο µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο στην εξουσιοδοτηµένη υπάλληλο της ∆ΛΥ-ΛΠ, κα Άννα Παπάζογλου (Ann.Papazoglou@dei.com.gr) και κατ΄ εξαίρεση ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΕΗ A.E./∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (∆ΛΥ-ΛΠ) Χαλκοκονδύλη 29, ΤΚ 104 32, ΑΘΗΝΑ, υπόψη των αρµοδίων υπαλλήλων κας Άννας Παπάζογλου (τηλ. επικ. 210 5109507) ή κας ∆ιονυσίας Αθανασίου (τηλ. επικ. 210 5109424).
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 20/05/2020 έως και 29/05/2020
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Medical Data Processing Officer για Σάμο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
Logistics Supervisor για Λέσβο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
5 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Αρκαδίας
Legal Officer για Σάμο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
5 προσλήψεις στην εφορεία ενάλιων αρχαιολογικών ερευνών
40 προσλήψεις στη Διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Πειραιά
25 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων από το ΚΕΘΕΑ για την περιφέρεια Θεσσαλίας