Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

400 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων

25/03/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετρακοσίων (400) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και εν ελλείψει ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τέσσερις (4) μήνες 2
102 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 24
103 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τέσσερις (4) μήνες 4
104 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 4
105 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 37
106 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τέσσερις (4) μήνες 4
107 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τέσσερις (4) μήνες 6
108 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Τέσσερις (4) μήνες 4
109 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 21
110 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ) ΣΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Τέσσερις (4) μήνες 12
111 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ Τέσσερις (4) μήνες 6
112 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ - ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ Τέσσερις (4) μήνες 3
113 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ Τέσσερις (4) μήνες 76

114 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) Τέσσερις (4) μήνες 20
115 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) Τέσσερις (4) μήνες 1
116 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 44
117 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 80
118 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 20
119 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 10
120 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ Τέσσερις (4) μήνες 22

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail soxproslipsi@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα), από 26/03/2020 έως και 30/03/2020

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση Βιοπληροφορικής στο ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ
Θέση ΠΕ στις Βιοεπιστήμες ή άλλα συναφή πεδία στο ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ
Θέση με μεταπτυχιακό τίτλο στις Βιοεπιστήμες στο ΕΚΕΒΕ Αλέξανδρος Φλέμιγκ
Θέση μεταπτυχιακού Βιοεπιστήμονα στο ΕΚΕΒΕ Αλέξανδρος Φλέμιγκ
400 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων
7 προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου
16 προσλήψεις Οδηγών και Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο Ρεθύμνου