Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

4 θέσεις στο ΕΛΚΕΘΕ

21/03/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμωνμε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2020-2021-ΕΠΣΑΔ 2020-2021 με Κ.Ε (32.2032001

Θέση 1
Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή άλλου συναφούς αντικειμένου Παν/κού Τομέα της ημεδαπής των ή του ΕλληνικούΑνοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου υποψηφίων:σπουδών της αλλοδαπής.
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Άριστη γνώση Αγγλικών
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Διοικητική εμπειρία και εμπειρία στη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων
Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφής αναφοράς προόδου

Θέση 2
Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολογίας ή άλλου συναφούς Παν/κού Τομέα της ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ωκεανογραφία
Άριστη γνώση Αγγλικών
Σε περίπτωση που χρειαστεί η επιτροπή θα προχωρήσει σε συνετεύξειςυποψηφίων:με όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να αξιολογηθεί ηεμπειρία του/της και οι γνώσεις του/της στο αντικείμενο της εργασίαςκαι συγκεκριμένα.
Στην ικανότητα προσδιορισμού θαλάσσιων οργανισμών, στονπροσδιορισμότης ηλικίας αύξησης, γεννητικής ωριμότητας.Προσδιορισμοί ιχθυοπλαγκτού , Στην επεξεργασία τωνδεδομένων

Θέση 3
Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή άλλου συναφούς αντικειμένου Παν/κού Τομέα της ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
Καλή γνώση Αγγλικών
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Διοικητική εμπειρία
Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων σε βάση δεδομένων
Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφής υποψηφίων:αναφορών προόδου
Σε περίπτωση που χρειαστεί η επιτροπή θα προχωρήσει σεσυνετεύξεις με όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένουνα αξιολογηθεί η εμπειρία του/της και οι γνώσεις του/της στο αντικείμενο της εργασίας και συγκεκριμένα.* Επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεργασία;* Ικανότητα ιεράρχησης εργασιών και διαχείρισης χρόνου* Ικανότητας τεχνικής διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων

Θέση 4
Επεξεργασία βιολογικων δειγμάτων και ανάλυση βιολογικών δεδομένων(προσδιορισμός ηλικίας και αύξησης, γεννητικής ωριμότητας).
Υποχρεώσεις:Επιβίβαση σε αλιευτικά σκάφη
Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Βιολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου Παν/κού Τομέα της ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου(ΕΑΠ) ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
Καλή γνώση Αγγλικών
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ωκεανογραφία ή σε συναφές αντικείμενο
Σε περίπτωση που χρειαστεί η επιτροπή θα προχωρήσει σε συνετεύξειςμε όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να αξιολογηθεί ηεμπειρία του/της και οι γνώσεις του/της στο αντικείμενο της εργασίαςκαι συγκεκριμένα.
Στην ικανότητα προσδιορισμού θαλάσσιων οργανισμών,στον προσδιορισμό της ηλικίας αύξησης, γεννητικής ωριμότητας και στην επεξεργασία των δεδομένων


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησηείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hrdept@hcmr.gr είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι) (46,7 χιλ.) Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου το αργότερο έως τις 01/04/2020. (πληροφορίες τηλ.2291076331)
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
6 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και ΠΕ Μηχανικών στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Κρήτης
6 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Χανίων
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Άρτας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στην ΕΦΑ Φωκίδας για τους Δελφούς
2 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας
72 προσλήψεις στους στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Ηρακλείου Κρήτης
4 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δυτικής Αχαϊας