Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση εξωτερικού συνεργάτη ΠΕ Θετικών Επιστημών ή Μηχανικών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

19/03/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (κωδ. Θέσης ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών), ως εξής:


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου
Agricultural Interoperability and Analysis System (ATLAS) (Kωδικός: 3168) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Πρόκειται για μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών με αντικείμενο:
- Επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων για την ανάλυση γεωργικών συστημάτων διαλειτουργικότητας, διάχυση αποτελεσμάτων και διαχείριση.
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο EAA και στο επιλεγέν προσωπικό.


ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ), Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 15236 Πεντέλη, Ελλάδα.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ)
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών Πανεπιστημιακού Τομέα ή Μηχανικού Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
2. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Ευρωπαϊκά Έργα και στη διαχείρισή τους
3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ (www.noa.gr), δηλαδή το αργότερο μέχρι την 27 Μαρτίου 2020, ώρα 10:00 π.μ., στην Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Έργου Δρ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου, e-mail: ik@noa.gr, τηλ. 210-8109167, γραφείο 215, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης, Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Έργου, Δρ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ik@noa.gr και στο τηλ. 210-8109167
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
7 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και ΤΕ Λογιστικού στην εφορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων
110 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΕΚΠΑ
25 προσλήψεις ΠΕ φυσικής αγωγής και καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Βριλησσίων
3 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
Πρόσληψη ΠΕ Φιλολόγου ή Ιστοτικού - Αρχαιολόγου στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων
Πρόσληψη 27 ατόμων στον ΑΗΣ Σορωνή της Ρόδου
28 προσλήψεις στον ΑΗΣ Κατταβιάς της ΔΕΗ Ρόδου