Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΤΕ Γραφίστα στη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

19/03/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στο
σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών για τα εγγεγραμμένα μνημεία στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών της Πράξης με τίτλο Ελλάδα και UNESCO: Παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη χώρων και μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στην ελληνική επικράτεια με κωδικό ΟΠΣ 5010662.

Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί , μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο υποέργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του υποέργου

ΤΕ Γραφιστών 1 Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Κεντρικό Πρωτόκολλο, Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 10682, Αθήνα, αναγράφοντας στο φάκελο το εξής Αίτηση για την Προκήρυξη της θέσης ΤΕ Γραφιστών της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου και ΑΔΑ της προκήρυξης, (Πληροφορίες: κ. Ντζιαδήμα Ιωάννα - 210 3321707 και κ. Γεωργιόπουλος Νικήτας - 210 3321753) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, από 20/3/2020 έως 30/3/2020.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
6 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και ΠΕ Μηχανικών στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Κρήτης
6 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Χανίων
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Άρτας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στην ΕΦΑ Φωκίδας για τους Δελφούς
2 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας
72 προσλήψεις στους στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Ηρακλείου Κρήτης
4 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δυτικής Αχαϊας