Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

38 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου

18/03/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά τριάντα οκτώ (38) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου, που εδρεύει στα Ιωάννινα, Νεομάρτυρος Γεωργίου 1 ,για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30-09-2020. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων

101 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Ηγουμενίτσας ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών Έως 30- 09-2020 2
102 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Ηγουμενίτσας ΔΕ Μαγείρων Έως 30-09-2020 1
103 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Ηγουμενίτσας ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Έως 30-09-2020 3
104 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Ηγουμενίτσας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης Έως 30- 09-2020 1
105 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Φιλιατών ΠΕ Ιατρών (Παθολόγων ή Γενικών Ιατρών) Έως 30- 09-2020 1
106 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Φιλιατών ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών Έως 30- 09-2020 3
107 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Φιλιατών ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Έως 30- 09-2020 2
108 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Φιλιατών ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης Έως 30- 09-2020 1
109 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Π.Π Π. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ Διοικητικός Επιμελητών Παιδιών / Επιμελητών / Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας / Επιμελητών Πρόνοιας / Κοινωνικών Επιμελητών / Κοινωνικών
Επιμελητών - Φροντιστών Παιδιών / Κοινωνικών Φροντιστών Έως 30- 09-2020 3
110 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου -Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Ο Νεομάρτυς Γεώργιος ΠΕ Ιατρών (Παθολόγων ή Γενικών Ιατρών) Έως 30- 09-2020 1
111 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου -Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Ο Νεομάρτυς Γεώργιος ΤΕ Νοσηλευτών Έως 30- 09-2020 2
112 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου -Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Ο Νεομάρτυς Γεώργιος ΔΕ Διοικητικός Επιμελητών Παιδιών / Επιμελητών / Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας / Επιμελητών Πρόνοιας / Κοινωνικών
Επιμελητών / Κοινωνικών Επιμελητών - Φροντιστών Παιδιών / Κοινωνικών Φροντιστών Έως 30-09-2020 2
113 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Νεομάρτυς Γεώργιος ΔΕ Μαγείρων Έως 30-09-2020 1
114 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου -Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Νεομάρτυς Γεώργιος ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών Έως 30- 09-2020 9
115 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου -Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Νεομάρτυς Γεώργιος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Έως 30-09-2020 2
116 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου -Παράρτημα ΑμεΑ Ιωαννίνων Νεομάρτυς Γεώργιος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης Έως 30-09-2020 3
117 Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου - Παράρτημα ΑμεΑ Ηγουμενίτσας ΠΕ Ιατρών (Παθολόγων ή Γενικών Ιατρών) Έως 30- 09-2020 1


Η αίτηση (βλ. παράρτημα) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prok.638@kkppe.gr. Μαζί με την αίτηση στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα, θα επισυνάπτονται ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ με ΤΙΤΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ , όλα τα σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης ,όσων αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση.
2. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μία ή περισσότερες ειδικότητες της αυτής κατηγορίας, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα.
3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου.
4. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει
τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία των αιτήσεων με τα στοιχεία που ορίζονται στην
προκήρυξη. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
6. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων πρόσληψης και των κριτηρίων κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από την προκήρυξη
δικαιολογητικά.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
6 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και ΠΕ Μηχανικών στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Κρήτης
6 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Χανίων
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Άρτας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα στην ΕΦΑ Φωκίδας για τους Δελφούς
2 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας
72 προσλήψεις στους στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Ηρακλείου Κρήτης
4 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δυτικής Αχαϊας