Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Χημικού διδάκτορα στο ΙΝΝ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

14/02/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ανακοίνωσε την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Ανάπτυξη καινοτόμων υφαλοχρωμάτων χωρίς βιοκτόνα για εφαρμογή στην
υδατοκαλλιέργεια (Ε-12324), του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030665.
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το Εργαστήριο Υλικών και μεμβρανών για περιβαλλοντικούς διαχωρισμούς, MESL. του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, 15341 Αγία Παρασκευή.


Μία (1) θέση συνεργάτη.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πανεπιστημιακό πτυχίο χημικού ή δίπλωμα Χημικού μηχανικού από ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής.
- Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία ή σε συναφές αντικείμενο, σχετικό με την παρασκευή και τον χαρακτηρισμό πολυμερικών η/και ανόργανων νανοσωματιδίων.


ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με την επιστήμη και τεχνολογία πολυμερών και την εφαρμογή τους σε νανοσύνθετα υλικά.
- Εμπειρία στην σύνθεση λειτουργικών πολυμερών που να αποδεικνύεται από τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία.
- Εμπειρία στο φυσικοχημικό χαρακτηρισμό πολυμερών με μεθόδους όπως: φασματοσκοπίες FTIR, NMR, TGA, UV-Vis και φθορισμού, HPLC/GPC, XRD κ.α.
- Εμπειρία στη σύνθεση ανόργανων νανοσωματιδίων.
- Εμπειρία σε τροποποίηση νανοσωματιδιων με πολυμερή.
- Εμπειρία σε ερευνητικά έργα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων.
-- Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία υψηλού κύρους
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Τρίτη 03 Μαρτίου 2020 (23:59) μέσω e-mail με την ένδειξη: Αίτηση για την α.π. 015/2020-591 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 1 (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: dd.protokol@admin.demokritos.gr


Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση - η υποβολή της είναι υποχρεωτική - βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος http://www.demokritos.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ Σ. Παπαγεωργίου στο τηλέφωνο 2106503663 ή 2106503636 και στο e-mail: s.papageorgiou@inn.demokritos.gr


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ΕΚΕΤΑ
Θέση Μηχανικού υπολογιστών στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής
Θέση ΗΜΜΥ ή Πληροφορικής ή Γεωτεχνικών επιστημών στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ
Πρόσληψη Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ΕΚΕΤΑ
Θέση ΠΕ Γεωπονίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας
Πρόσληψη ΠΕ Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Δασολογίας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ