Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Προγραμματιστή ή Μηχανικού Η.Υ. ή Φυσικού ή Μαθηματικού στο ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ

13/02/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου Accelerating C-ITS Mobility Innovation and deployment in Europe - C-MobILE, με κωδ. KOH.033231
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: 19/2020
Αρ. πρωτ. 10352/12-02-2020
ΑΔΑ: 6ΖΙΛ469ΗΡ8-ΓΛ9
Ειδικότητα: Προγραμματιστής ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός ΗλεκτρονικώνΥπολογιστών ή Φυσικός ή Μαθηματικός

Αντικείμενο Θέσης:
Υποστήριξη στην ανάπτυξη πλατφόρμας για τη συλλογή, επεξεργασία, παροχή καιδιαχείριση υπηρεσιών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών σε οδικόδίκτυο.? Υποστήριξη στην ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών συνεργατικών ευφυώνσυστημάτων μεταφορών. Υποστήριξη στη λειτουργία συστημάτων και υπηρεσιών συνεργατικών ευφυώνσυστημάτων μεταφορών στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής τεχνολογιώνσυνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών στη Θεσσαλονίκη.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω:- Ανάπτυξη τεχνολογιών και λογισμικών σχετικών με τη λειτουργία και την υποστήριξηπλατφόρμας για την συλλογή, επεξεργασία, παροχή και διαχείριση υπηρεσιώνσυνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών σε οδικό δίκτυο.- Ανάπτυξη σχετικών διεπαφών και βάσεων δεδομένων.Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP5 του έργουκαι συγκεκριμένα των παραδοτέων- D5.5 Validation of C-ITS rollout procedures- D5.6 Demonstration of current and future C-ITS applicationsΗ ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον ΕπιστημονικάΥπεύθυνο του έργου.

Διάρκεια: 09 μήνες
Θέσεις: 1
Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Θέρμης - Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-02-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Αποστολή Δικαιολογητικών:
ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη σχεδιαστή και προγραμματιστή ιστοσελίδων στο ΕΛΙΔΕΚ
Θέση Μεταφραστή υπεύθυνου επικοινωνιακού σχεδιασμού στο ΕΚΚΕ
11 προσλήψεις στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΗ
Θέση διδάκτορα κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών στο ΕΚΚΕ
14 προσλήψεις στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ερευνητικό κέντρο Αθηνά
Θέση μεταπτυχιακού μηχανολόγου μηχανικού στον ΕΛΚΕ του πολυτεχνείου Κρήτης