Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

10 προσλήψεις στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης

13/02/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΣΕΠ, για οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με το άρθ. 21 του Ν.2190/94, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

101 Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης
ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ 8 μήνες 2
102 Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης
ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 8 μήνες 1
103 Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 8 μήνες 1
104 Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 8 μήνες 1
105 Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 8 μήνες 5


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Β. Όλγας 68, ΤΚ 546 42 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης (τηλ. επικοινωνίας: 2310 889848).
η Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται από Δευτέρα 17/02/2020 έως και Τετάρτη 26/02/2020 και ώρες: 10:00 έως 13:00
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη σχεδιαστή και προγραμματιστή ιστοσελίδων στο ΕΛΙΔΕΚ
Θέση Μεταφραστή υπεύθυνου επικοινωνιακού σχεδιασμού στο ΕΚΚΕ
11 προσλήψεις στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΗ
Θέση διδάκτορα κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών στο ΕΚΚΕ
14 προσλήψεις στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ερευνητικό κέντρο Αθηνά
Θέση μεταπτυχιακού μηχανολόγου μηχανικού στον ΕΛΚΕ του πολυτεχνείου Κρήτης