Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

29 προσλήψεις για την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

13/02/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (7-10 Μαΐου 2020) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής. Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά τον αναφερόμενο παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Η διοργάνωση της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΟΠΣ 5002343) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο


Α.4 Υποστηρικτής Διοργάνωσης 25 Έως 8 ημέρες Θεσσαλονίκη
Β.1 Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματειακής υποστήριξης 1 2 μήνες Αθήνα
Δ.2 Στέλεχος Προβολής Έκθεσης (Θεσσαλονίκη)/Συντονισμός Εθελοντών-Έκτακτου Προσωπικού 1 1 μήνας Θεσσαλονίκη
Δ.4 Στέλεχος Γραφιστικού Σχεδιασμού ενημερωτικού και προωθητικού υλικού της Έκθεσης 1 2 μήνες Αθήνα
Δ.5 Στέλεχος Παραγωγής τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ 1 2 μήνες Αθήνα
* Επισήμανση: Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το προσωπικό με τόπο εργασίας την Αθήνα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργαστεί στη Θεσσαλονίκη.


Η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού) λήγει τη 24η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.00.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ΕΚΕΤΑ
Θέση Μηχανικού υπολογιστών στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής
Θέση ΗΜΜΥ ή Πληροφορικής ή Γεωτεχνικών επιστημών στο ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ
Πρόσληψη Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ΕΚΕΤΑ
Θέση ΠΕ Γεωπονίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας
Πρόσληψη ΠΕ Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Δασολογίας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ