Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Πολιτικού Επιστήμονα στο ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ

13/02/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Maritime Alliance for fostering the European Blue economy through a Marine Technology Skilling Strategy
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης:20/2020
Αρ. πρωτ. 10353/12-02-2020
ΑΔΑ: ΨΔ82469ΗΡ8-ΧΩΡ
Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμονας
Αντικείμενο Θέσης:
Συμμετοχή σε όλες τις υποστηρικτικές ενέργειες και διοικητικές διαδικασίες των συναντήσεων έργου για τη διαβούλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και των πιλοτικών εφαρμογών του έργου. Υποστήριξη δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας του έργου. Συμμετοχή στην προετοιμασία και υποβολή των περιοδικών απολογιστικών εκθέσεων του έργου και των εκθέσεων διασφάλισης ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να υποστηρίξει το συντονισμό των δράσεων επικοινωνίας και της οργάνωσης των συναντήσεων με τα μέλη του δικτύου των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων (external experts) στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη ναυτιλία, οι οποίες αποσκοπούν στη διαβούλευση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου MATES. Επιπλέον, θα υποστηρίξει τις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών και την προετοιμασία του προωθητικού υλικού του έργου, ενώ θα συμμετάσχει ενεργά στην οργάνωση του διεθνούς φόρουμ διαβούλευσης και κινητοποίησης των φορέων χάραξης πολιτικής για μια βιώσιμη πρακτική για το μέλλον της εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στη ναυτιλία . Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου. Ενδεικτικά, θα αναλάβει την συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου και τη συνεχή προβολή των δράσεων του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, θα υποστηρίξει σε διοικητικό επίπεδο την προετοιμασία και υποβολή των συνολικών περιοδικών απολογιστικών εκθέσεων, καθώς και των εκθέσεων αποτύπωσης των αποτελεσμάτων του συστηματικού ποιοτικού ελέγχου του έργου.Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 4, 5, 6, 7 και 8 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων: D4.1 Action plan for each pilot experience, D5.2 Sustainability roadmap and long term action plan, D6.2 Portfolio of communications resources and tools, D6.3 Outreach and Ocean Literacy Directory, D6.4 Ocean Literacy Video, D6.6 Legacy brochure and strategic plan, D7.3 MATES internal technical reports, D7.4 MATES internal financial reports, D8.2 Report on risk management and contingency measures monitoring and evaluation και D8.3 Lessons learnt from Quality Assurance in MATES.Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Διάρκεια: 02 μήνες
Θέσεις: 1
Τόπος: ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.
Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-02-2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Αποστολή Δικαιολογητικών:
ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52- 3ος Όροφος
151 25, Μαρούσι, Αθήνα
Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά τηλεφωνικά, στο 211 1069595 ή στο email: ipappa@certh.gr


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη σχεδιαστή και προγραμματιστή ιστοσελίδων στο ΕΛΙΔΕΚ
Θέση Μεταφραστή υπεύθυνου επικοινωνιακού σχεδιασμού στο ΕΚΚΕ
11 προσλήψεις στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΗ
Θέση διδάκτορα κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών στο ΕΚΚΕ
14 προσλήψεις στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ερευνητικό κέντρο Αθηνά
Θέση μεταπτυχιακού μηχανολόγου μηχανικού στον ΕΛΚΕ του πολυτεχνείου Κρήτης