Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Γεωπόνου στο Ινστιτούτο Αγρο-Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης

13/02/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ReSilienT fARminG by Adaptive microclimaTe managEment - STARGATE
[456 - 4492] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ

Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Κωδικός Θέσης: 456
Αρ. πρωτ. 4492/ 12-02-2020
ΑΔΑ: Ψ20Υ469ΗΡ8-2Η4
Ειδικότητα: ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Αντικείμενο Θέσης:
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων παρατήρησης εδάφους μέσω τηλεπισκόπησης καιανάπτυξη αγροκλιματικών δεικτών για τη διαχείριση μικροκλίματος καλλιεργειών.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στοπλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου και των παραδοτέων τους:
WP4: Climate Services Provision for Microclimate Management and ClimateSmart-Farm Decisions
D4.5: Architecture definition of the Hyperlocal Weather Intelligence System
D4.12 Operational system for the Hyperlocal Weather Intelligence SystemWP5: Methods and Tools for Climate Smart Decision Making in Agriculture
D5.1: Tactical Climate Smart Decision Tools Methodology
D5.2: Crop and Land Suitability MethodologyD5.4: Strategic Climate Smart Decision Tools Methodology
D5.5: DS Tools setup
D5.6: DS Tools beta version
D5.7: DS Tools prototype
D5.8: DS Tools testing protocol
D5.9: DS Tools execution and feedback
D5.10: DS Tools testing the optimized version
WP7: Dissemination, Communication and Exploitation
D7.3: Dissemination activities report
D7.18: Network of Interest formationWP8: STARGATE Coordination-Management
D8.3: Data Management Plan
D8.5: Interim compilation of Agendas and minutes of meetings
D8.6: Final compilation of Agendas and minutes of meetings

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωσηπαραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τονΕπιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Διάρκεια: 8 μήνες
Θέσεις: 1
Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.
Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-02-2020 και ώρα 12:00
Αποστολή Δικαιολογητικών:
ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίεςτηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-ΜαρίαΧατζηδήμου).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη σχεδιαστή και προγραμματιστή ιστοσελίδων στο ΕΛΙΔΕΚ
Θέση Μεταφραστή υπεύθυνου επικοινωνιακού σχεδιασμού στο ΕΚΚΕ
11 προσλήψεις στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΗ
Θέση διδάκτορα κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών στο ΕΚΚΕ
14 προσλήψεις στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ερευνητικό κέντρο Αθηνά
Θέση μεταπτυχιακού μηχανολόγου μηχανικού στον ΕΛΚΕ του πολυτεχνείου Κρήτης