Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη Φοιτητή τμήματος Μηχανικών Η.Υ. στο ΙΤΥΕ

13/02/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ΙΤΥΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive aPplications - SAFE STRIP
που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (H2020- Grant Agreement Number: 723211) το ΙΤΥΕ Διόφαντος
προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο :
WP5: System integration
Στο πλαίσιο του WP5, το ΙΤΥΕ θα αναλάβει την κατασκευή μιας ειδικής έκδοσης του STRIP που θα περιλαμβάνει εγκιβωτισμένα όλα τα ηλεκτρονικά μέρη του On Road Unit συστήματος και θα αποτελεί το τελικό ερευνητικό πρωτότυπο του έργου για ενσωμάτωση αισθητήρων επάνω στον δρόμο

Απαιτούμενα προσόντα
- Φοιτητής Πολυτεχνικής σχολής, Τμήματος Μηχανικών Η/Υ ή συναφούς αντικειμένου
- Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)


Κ1.6 Επιθυμητά Προσόντα
- Εμπειρία στην διασύνδεση ηλεκτρονικών διατάξεων και μικροϋπολογιστών συστημάτων (Κριτήριο Α1)
- Εμπειρία στον έλεγχο ορθής λειτουργίας ενός συνολικού συστήματος που προκύπτει από το integration επιμέρους ηλεκτρονικών συστημάτων (Κριτήριο Α2)
- Εμπειρία στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης και στον προγραμματισμό των κόμβων του δικτύου (Κριτήριο Α3)


Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 26/02/2020.


Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης
σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων Διόφαντος www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της
πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου - Προκηρύξεις Θέσεων /
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π130_12-02-2020)
Πληροφορίες: http://www.cti.gr/images/stories/news/20200212_p130.pdf


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη σχεδιαστή και προγραμματιστή ιστοσελίδων στο ΕΛΙΔΕΚ
Θέση Μεταφραστή υπεύθυνου επικοινωνιακού σχεδιασμού στο ΕΚΚΕ
11 προσλήψεις στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΗ
Θέση διδάκτορα κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών στο ΕΚΚΕ
14 προσλήψεις στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ερευνητικό κέντρο Αθηνά
Θέση μεταπτυχιακού μηχανολόγου μηχανικού στον ΕΛΚΕ του πολυτεχνείου Κρήτης