Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις ΠΕ Ψυχολόγου και ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Δάφνης Υμηττού

14/01/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Δάφνης Υμηττού ανακοίνωσε προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης - Υμηττού της πράξης Κέντρα Κοινότητας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020 - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, στον Δήμο Δάφνης - Υμηττού που εδρεύει στη Δάφνη Ν. Αττικής.


101 Δήμος Δάφνης - Υμηττού Για τη στελέχωση της Δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης - Υμηττού Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Ν. Αττικής ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1
102 Δήμος Δάφνης - Υμηττού Για τη στελέχωση της Δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης - Υμηττού Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Ν. Αττικής ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Τ.Κ. 17235 Δάφνη Ν. Αττικής, υπόψη κας Αθηνάς Χριστάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132037835 ).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης
Θέσεις υποψήφιου διδάκτορα και μεταδιδάκτορα χημικό ή Βιολόγο ή Βιοχημικό στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
Θέση Εξωτερικού συνεργατή Χημικού μεταδιδάκτορα στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
Επαναπροκήρυξη θέση ναυαγοσώστη στη Σητεία
9 προσλήψεις στο Δήμο Ωρωπού
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην ΠΕ Ευβοίας
13 προσλήψεις προσωπικού για τις κατασκηνώσεις του υπουργείου υγείας