Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Ανταποδοτική υποτροφία σε μεταδιδάκτορα ή διδάκτορα φυσικού ή φυσικού εφαρμογών στο ΕΜΠ

08/01/2020
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Θέμα: Χορήγηση 1 ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του Υποέργου (6) Βελτιστοποίηση διεργασιών ανάπτυξης λεπτών υμενίων και νανοσωματιδίων με τεχνικές κενού της Πράξης Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής ΟΠΣ (MIS) 5002772
Περιγραφή: Ένα άτομο- Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Φυσικός ή Φυσικός Εφαρμογών
Κωδικός Ανταποδοτικής Υποτροφίας: INNOV-5
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα :


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Μεταδιδάκτωρ: η διδακτορική διατριβή να είναι συναφής με το αντικείμενο του έργου και να έχουν γίνει τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με σύστημα κριτών σε αντικείμενο σχετικό με το έργο που περιγράφεται στη προκήρυξη.
• Πτυχίο Φυσικού ή Φυσικού Εφαρμογών
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τεχνολογία μικροηλεκτρονικής ή/και Νανοτεχνολογία
• Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 15-01-2020.
Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 15/01/2020 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:
Η ένδειξη για το Έργο: Βελτιστοποίηση διεργασιών ανάπτυξης λεπτών υμενίων και με τεχνικές κενού της Πράξης Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας,
Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δημήτρη Τσουκαλά.
1. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 75435/30-12-2019 και ο κωδικός της ανταποδοτικής υποτροφίας.
2. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Δημήτρη Τσουκαλά, τηλ. +30-210-7722929,, ώρες 12:00 - 15:00 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dtsouk@central.ntua.gr.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης
Θέσεις υποψήφιου διδάκτορα και μεταδιδάκτορα χημικό ή Βιολόγο ή Βιοχημικό στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
Θέση Εξωτερικού συνεργατή Χημικού μεταδιδάκτορα στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
Επαναπροκήρυξη θέση ναυαγοσώστη στη Σητεία
9 προσλήψεις στο Δήμο Ωρωπού
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην ΠΕ Ευβοίας
13 προσλήψεις προσωπικού για τις κατασκηνώσεις του υπουργείου υγείας