Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Μηχανικού Περιβάλλοντος στον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης

03/12/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο Μελέτη αειφόρου εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων στην περιοχή της Μεσογείου, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82114 και Επιστημονικά Υπεύθυνο το μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Εμμανουήλ Βαρουχάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος, ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με χαρακτήρα μερικούς απασχόλησης.

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:
- Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
- Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εμπειρία στην στατιστική ανάλυση βροχομετρικών/υδρολογικών δεδομένων
Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:
- Γνώση χρήσης του μοντέλου Υδρογνώμων και του μοντέλου Feflow
- Γνώση χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού Matlab & R
- Συνέντευξη

* Όσοι από τους υποψηφίους κριθούν κατάλληλοι (πληρούν δηλαδή τα απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια) θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προτάσεων να συνεκτιμήσει την επιστημονική τους κατάρτιση και την εργασιακή τους εμπειρία. Η διενέργεια συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη διότι η προσωπικότητα των υποψηφίων σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα προσόντα τους μπορούν να διαφανούν στο πλαίσιο των ερωτήσεων που θα τεθούν. Η συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα της πληρέστερης και ολοκληρωμένης κατανόησης της προσωπικότητας και των γνώσεων των υποψηφίων. Οι κεντρικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί η συνέντευξη παρατίθενται κατωτέρω:
• Απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις
• Επικοινωνία
• Συνεργασιμότητα
• Διαθεσιμότητα ωραρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Επαναπροκήρυξη θέση ναυαγοσώστη στη Σητεία
9 προσλήψεις στο Δήμο Ωρωπού
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην ΠΕ Ευβοίας
13 προσλήψεις προσωπικού για τις κατασκηνώσεις του υπουργείου υγείας
12 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης
Θέση υπαλλήλου για τη γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ
Θέση υπαλλήλου στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΙΔΕΚ