Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ Πληροφορικής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ιδρύματος στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

03/12/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη: την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. την ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ 9ΒΓ4469Β7Γ-Ε7Ρ την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. (θέμα A2.19)

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3906 και τίτλο Τεχνική υποστήριξη Φοιτητολογίου, ΜΟΔΙΠ, εκπαιδευτικών εργαστηρίων και διοικητικών υπηρεσιών (εφεξής πρόγραμμα), το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της Αν. Καθηγήτριας Αικατερίνης Δαλακούρα, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης (ποσοστό απασχόλησης 100%), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).


Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος ιδρύµατος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένος από τον ∆ΟΑΤΑΠ
• Αποδεδειγµένη εµπειρία έως έξι (6) έτη στη διαχείριση Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων
• Αποδεδειγµένη εµπειρία έως έξι (6) έτη στην υποστήριξη χρηστών
• Αποδεδειγµένη εµπειρία έως έξι (6) έτη στη διαχείριση συστηµάτων Βάσεων ∆εδοµένων σε σύνθετο περιβάλλον παραγωγής
• Αποδεδειγµένη εµπειρία έως έξι (6) έτη στη διαχείριση Windows Server και Unixbased λειτουργικών συστηµάτων
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το Παράρτηµα Γλωσσοµάθειας που είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ


Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων-αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 28310 77948, email: kopanaki@uoc.gr.
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: ∆έσποινα Κανακάκη, τηλ.: 28310 77856, email: d.kanakaki@uoc.gr.

Λήξη προθεσμίας: 13-12-2019
Πληροφορίες: https://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/9%CE%978%CE%A7469%CE%927%CE%93-%CE%979%CE%A1.pdf


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας και ΔΕ Ναυαγοσώστη στο ΝΠΔΔ του Δήμου Ήλιδας
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
7 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κω
Πρόσληψη Καθηγητή Βιολοντσέλου στο ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ροδόπης για Μαρώνεια
Πρόσληψη ΠΕ Τοπογράφου στο Δήμο Καστοριάς
Πρόσληψη ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Νέας Προποντίδας