Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

7 Προσλήψεις για την προστασία και ανάπλαση του Πεντελικού

02/12/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Σύνδεσµος ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού.ανακοίνωσε την πρόσληψη επτά (07) ατόµων εποχικού προσωπικού, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2019 και συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση κινδύνων από έκτακτα καιρικά φαινόµενα (εφόσον προκύψουν), λόγω εκτεταµένων χιονοπτώσεων, παγετού, πληµµυρών, πτώσεων δένδρων, καθαρισµό κεντρικών οδών, προστασία υλοτοµίας και παράνοµης λατόµευσης (βάσει του Νόµου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2) και οκτάωρη απασχόληση ως η 15/2019 Απόφαση ∆.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.

101 Σύνδεσµος ∆ήµων για την Προστασία & Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) Ν. Πεντέλη ΥΕ(16) ΕΡΓΑΤΕΣ 2 µήνες 05
102 Σύνδεσµος ∆ήµων για την Προστασία & Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) Ν. Πεντέλη ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ 2 µήνες 02

Δικαιολογητικά
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται από τον Ν.3584/07.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου.
5. Απολυτήριος Τίτλος (µόνο για οδηγούς).
6. Άδεια οδήγησης (µόνο για οδηγούς).
7. Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (για τους Οδηγούς)Προθεσμία
Οι ενδιαφερόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 2ος όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ) από 03/12/2019 έως και 06/12/2019 , και ώρες από 10:00-13:00.

Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων θα παραταθεί η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για άλλες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Η γνωστοποίηση θα γίνει µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του Συνδέσµου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 213 2038 292 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου