Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού στο ΕΚΕΤΑ Θέρμης

21/11/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τρεις (3) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ESO.000022 Έργο Διαχείρισης Παρακρατήσεων Κοινοτικών Έργων
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: 042428
Αρ. πρωτ. 042428/12-11-2019
ΑΔΑ: Ψ966469ΗΡ8-ΕΓΗ
Ειδικότητα: Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ / ΤΕ
Αντικείμενο Θέσης: Λογιστικές, οικονομικές, οργανωτικές, διαχειριστικές και λοιπές οικονομοτεχνικής φύσεως εργασίες για την παρακολούθηση και υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων και έργων και των εν γένει δραστηριοτήτων του φορέα
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Οι υποψήφιοι/ιες που θα επιλεγούν αναμένεται να ασχοληθούν με τις παραπάνω αναφερθείσες εργασίες εντός των Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΕΤΑ.

Διάρκεια: 06 μήνες
Θέσεις: 3
Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Θέρμης - Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-11-2019 και ώρα 13:00
Αποστολή Δικαιολογητικών:
ΕΚΕΤΑ / Κεντρική Διεύθυνση
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης (2ος όροφος)
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Υπόψη: κας Κατσικάκη Χρυσούλας
Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498157 ή στο email: chrykat@certh.gr (κα. Κατσικάκη Χρυσούλα)


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
10 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Λάρισας
Θέση ΠΕ Δασολογίας ή Γεωπονίας ή Βιολογίας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
132 θέσεις εργασίας στο 22ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
52 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας,εστίασης και φύλαξης στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
4 προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
9 θέσεις στο Δήμο Κοζάνης
11 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας