Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

80 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΓΝ Αθηνών Λαϊκό

20/11/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών
περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ , που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


101 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ *ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και έως 12 μήνες (7ωρη, πενθήμερη εργασία) 80
* Σημειώνεται ότι οι επιλεγέντες/είσες θα εργασθούν σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα της υπηρεσίας στο Κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου (Αγίου Θωμά 17, Αθήνα) καθώς και στο Παράρτημα (Σεβαστουπόλεως 16, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17, Τ.Κ. 115 27 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντας την στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του Νοσοκομείου (τηλ. επικοινωνίας: 213- 2061358-360).
Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 21/11/2019 μέχρι και 02/12/2019.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
7 προσλήψεις στην Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας
50 προσλήψεις Αρχαιολόγων, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ και ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ΔΕ και ΥΕ Εργατών στο Ηράκλειο Κρήτης
35 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
29 προσλήψεις στο Δήμο Πάρου
Θέση Διαχειριστή Επιδότησης Ενοικίου για Αθήνα
Θέση Διερμηνέα στα Αραβικά για Λέσβο
Θέση Διερμηνέα Γαλλικά Λινγκάλα στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες