Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

16 προσλήψεις ΥΕ εργατών στο Δήμο Χανίων

08/11/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετά την κήρυξη του Δήμου Χανίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών συνολικά 16 ατόμων, ως ακολούθως:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων 16 4 μήνες


Το παραπάνω προσωπικό θα πρέπει να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί εργαλεία χειρός και μικρά μηχανήματα. Για τις ανωτέρων εργασίες, θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός (αυτοκίνητα, μηχανήματα
εργαλεία, αναλώσιμα) των τεχνικών συνεργείων του Δήμου Χανίων. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Επίσημα έγγραφα, στα οποία αναγράφεται ο ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜ ΙΚΑ.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :
α) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
β) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007
γ) εάν έχουν απασχοληθεί το δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της λήξης της σύμβασης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 11/11/2019 έως και 13/11/2019 είτε α) ταχυδρομικώς είτε β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8:30 έως 14:30 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41674- 675).
Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου