Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 θέσεις Μηχανικών στον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης

22/10/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22617/17-10-2019 (ΑΔΑ:6ΘΤ6469Β6Ν-ΛΩ4) για την υποβολή προτάσεων για την απασχόληση δύο (2) ατόμων ειδικότητας: Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικoύ Περιβάλλοντος ή Ηλεκτρολόγου /Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τη τη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον Βιώσιμο Ενεργειακό Σχεδιασμό, την Περιβαλλοντική Μηχανική ή τις Μεταφορές (θέση Νο1) και Πτυχιούχου ΑΕΙ στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με επιθυμητό Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή το Financial Management (θέση Νο2), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο CIVITAS DESTINATIONS, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81548, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Τσούτσο Θεοχάρη, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή, τηλ.28210-37073
ο σύνδεσμος της ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%A46469%CE%926%CE%9D-%CE%9B%CE%A94


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης
Θέσεις υποψήφιου διδάκτορα και μεταδιδάκτορα χημικό ή Βιολόγο ή Βιοχημικό στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
Θέση Εξωτερικού συνεργατή Χημικού μεταδιδάκτορα στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
Επαναπροκήρυξη θέση ναυαγοσώστη στη Σητεία
9 προσλήψεις στο Δήμο Ωρωπού
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην ΠΕ Ευβοίας
13 προσλήψεις προσωπικού για τις κατασκηνώσεις του υπουργείου υγείας