Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

13 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Σύρου

21/09/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών - ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ για τις ανάγκες αυτής (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ/ΕΔΡΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΑΡΟΥ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΝΑΞΟΥ, ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΟΥ), που εδρεύει στη Σύρο του Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, Τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.


400 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ/ΕΔΡΑ ΣΥΡΟΣ (δ. Σύρος Ερμούπολης) ν. Κυκλάδων ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες 1
401 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ/ΕΔΡΑ ΣΥΡΟΣ (δ. ΣύροςΕρμούπολης) ν. Κυκλάδων ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 2
402 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ/ΕΔΡΑ ΣΥΡΟΣ (δ. ΣύροςΕρμούπολης) ν. Κυκλάδων ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών - Γραμματέων) 8 μήνες 1
403 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΣ (δ. Πάρου) ν. Κυκλάδων ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες 1
404 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΣ (δ. Πάρου) ν. Κυκλάδων ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 2
405 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΣ (δ. Πάρου) ν. Κυκλάδων ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών - Γραμματέων) 8 μήνες 1
406 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ (δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων) ν. Κυκλάδων ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 2
407 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ (δ. Μυκόνου) ν. Κυκλάδων ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 1
408 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΜΟΡΓΟΣ (δ. Αμοργού) ν. Κυκλάδων ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 1
409 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΟΥ ΙΟΣ (δ. Ιητών) ν. Κυκλάδων ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ Τ.Κ. 841 00 - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ, υπόψιν κυρίας ΑΡΤΕΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22810-79039).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Σύρου - Ερμούπολης, Πάρου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Μυκόνου, Αμοργού και Ιητών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter



Αρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου