Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

9 προσλήψεις Μουσικού Προσωπικού στο Δήμο Λαμίας

20/09/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Λαμίας ανακοίνωσε την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου που εδρεύει στην Λαμία, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.


ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής ανωτέρων Θεωρητικών) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 25 ωρών)
Από 01/11/2019 έως 31/07/2020 1
ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής βιολιού -με παράλληλη συμμετοχή στην ορχήστρα εγχόρδων) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 26 ωρών)
Από 01/11/2019 έως 31/07/2020 1
ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής βιολιού -με παράλληλη συμμετοχή στην ορχήστρα εγχόρδων) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών)
Από 01/11/2019 έως 31/07/2020 1
ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής Φλάουτου) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 22ωρών)
Από 01/11/2019 έως 31/07/2020 1
ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής Μονωδίας) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 35 ωρών)
Από 01/11/2019 έως 31/07/2020 1
ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής Ντραμς) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 25 ωρών)
Από 01/11/2019 έως 31/07/2020 1

ΠΕ Μουσικών (Καθηγητής Όμποε-Θεωρητικά Υποχρεωτικά & Ανώτερα) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 25 ωρών)
Από 01/11/2019 έως 31/07/2020 1
ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής Βυζαντινής, Εκκλησιαστικής και Παραδοσιακής Μουσικής-θεωρίαΤραγούδι)- μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 15 ωρών)
Από 01/11/2019 έως 31/07/2020 1
ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής Ηλεκτρικής κλασσικής κιθάρας) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 14 ωρών)
Από 01/11/2019 έως 31/07/2020 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Λαμιέων στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Φλέμινγκ & Ερ.Σταυρού, τηλ. 2231351027, 2231351095
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη μέρα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22/09/2019 έως και 01/10/2019.


Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΤΕ Φυσικοθεραπευτή και Επισκέπτη Υγείας στο Δήμο Καλλιθέας
3 προσλήψεις στο Δήμο Πόρου
8 προσλήψεις στο Δήμο Κιλελέρ
2 προσλήψεις ΔΕ και ΥΕ Μαγείρων στο Δήμο Φιλιατών
3 προσλήψεις ΔΕ Κηπουρών και ΥΕ Φυλάκων στο Δήμο Καλαμαριάς
Θέση Ηλεκτρολόγου με άδειες Α και Γ ειδικότητας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
30 προσλήψεις ΥΕ εργατών καθαριότητας στο Δήμο Χαλκίδας