Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

10 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Ηρακλείου

15/09/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών-ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, (για τις ανάγκες αυτής στη Περιοχή Ηρακλείου/έδρα και στο Πρακτορείο Μοιρών), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


400 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΠεριοχή Ηρακλείου (Περιοχή Ηρακλείου/έδρα) Ηράκλειο (Δ. Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες 1
401 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΠεριοχή Ηρακλείου (Περιοχή Ηρακλείου/έδρα) Ηράκλειο (Δ. Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 8 μήνες 5
402 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΠεριοχή Ηρακλείου (Περιοχή Ηρακλείου/έδρα) Ηράκλειο (Δ. Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 2
403 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΠεριοχή Ηρακλείου (Πρακτορείο Μοιρών) Μοίρες (Δ.Φαιστού) Ν. Ηρακλείου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 8 μήνες 1
404 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας ΝησιώνΠεριοχή Ηρακλείου (Περιοχή Ηρακλείου/έδρα Υποτομέας Περιφερειακής Αποθήκης Ηρακλείου Κρήτης) Ηράκλειο (Δ. Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ
Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14, ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ, Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ, υπόψη κυρίου ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2810- 378 374).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 15/09/2019 έως και 24/09/2019
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις Αρχαιολόγου και Εξειδικευμένων εργατών στο Δήμο Διονύσου
18 προσλήψεις ωρομίσθιων καθηγητών μουσικής στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης
12 προσλήψεις για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης
7 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας και Φύλαξης στο ΓΝ Κορίνθου
7 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας και ειδικής αγωγής ΑμΕΑ στο Δήμο Καλαμάτας
Πρόσκληση επιλογής έκτακτου προσωπικού από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
35 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης