Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

10 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Ρόδου

15/09/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών - ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ (για τις ανάγκες αυτής στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ΕΔΡΑ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛΟΥ), που εδρεύει στη Ρόδο Νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, Τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

400 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών -ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ ΕΔΡΑ Ρόδος (δ. Ρόδου) ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 4
401 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών -ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ ΕΔΡΑ Ρόδος (δ. Ρόδου) ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών - Γραμματέων) 8 μήνες 2
402 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών -ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Κάρπαθος (δ. Καρπάθου) ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 2
403 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών -ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Μεγίστη (δ. Μεγίστης) ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 1
404 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών -ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ/ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛΟΥ Τήλος (δ. Τήλου) ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 108, Τ.Κ. 851 00 ΡΟΔΟΣ, υπόψιν κυρίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 22410-27468, 22410-33225).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 14/09/2019 έως και 23/09/2019
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων
27 προσλήψεις στην κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Κω
19 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Βόλου
18 προσλήψεις στο Δήμο Περιστερίου
12 προσλήψεις στην ΑΕΜΥ ΑΕ
31 προσλήψεις διερμηνέων - διαπολιτισμικών μεσολαβητών στην ΑΕΜΥ ΑΕ
14 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στην ΑΕΜΥ ΑΕ