Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

14 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας

10/09/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ), που εδρεύει στο Νομό Αττικής και των Τομέων αυτής στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπος Απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

401 Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ) Νέο Φάληρο (δ. Πειραιά) Ν. Αττικής ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων - Υπογείων Δικτύων 8 μήνες 1
402 Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ) Νέο Φάληρο (δ. Πειραιά) Ν. Αττικής ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών - Υποσταθμών 8 μήνες 5
403 Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ) Νέο Φάληρο (δ. Πειραιά) Ν. Αττικής ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) 8 μήνες 2
404 Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ) Νέο Φάληρο (δ. Πειραιά) Ν. Αττικής ΔΕ Διοικητικο Οικονομικοί (Υπάλληλος Γραφείου) 8 μήνες 1
405 Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ)/Τομέας Μακεδονίας - Θράκης Θεσσαλονίκη (δ. Θεσσαλονίκης) Ν. Θεσσαλονίκης ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών - Υποσταθμών 8 μήνες 4
406 Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ) /Τομέας Πελοποννήσου - Ηπείρου Ρίο (δ. Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών - Υποσταθμών 8 μήνες 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου, Λεωφ. Αθηνών 72, Τ.Κ 185 47 - Ν. ΦΑΛΗΡΟ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη: κ. Τσιμπινού Βασιλείας (τηλ.
επικοινωνίας: 210 - 4803537) ή κ. Γιάννου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 210- 4803538).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 10/09/2019 έως και 19/09/2019

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Προσλήψεις Νοσηλευτών στην ΕΨΥΚΑ
2 προσλήψεις ΠΕ Μηχανικών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
5 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς
16 προσλήψεις οδηγών και προσωπικού καθαριότητας στο Δήμο Αχαρνών
5 προσλήψεις ΔΕ Φυλάκων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
10 προσλήψεις ΥΕ Εργατών καθαριότητας στο Δήμο Ασπρόπυργου
10 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής