Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

3 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

06/09/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε προσλήψεις επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 με τίτλο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του έργου με τίτλο ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΦΑΣΗ Α΄ στο Ε.Π. Αττική 2014-2020, που υλοποιείται με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου.


ΠΕ Αρχαιολόγος με εμπειρία σε έργα/μνημεία προϊστορικής-κλασικής περιόδου 1 Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας
ΔΕ Ειδικευμένος Εργατοτεχνίτης σε αρχαιολογικά έργα 1 Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας
ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης σε αρχαιολογικά έργα 1 Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανός 16, Αθήνα 105 55, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, (τηλ. επικοινωνίας 210 3213571), εντός προθεσμίας (5) εργάσιμων ημερών (09:00 -13:00), που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από Δευτέρα 09-09- 2019 έως και Παρασκευή 13-09-2019).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο αυτών, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στη διεύθυνση: efada@culture.gr), εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Προσλήψεις Νοσηλευτών στην ΕΨΥΚΑ
2 προσλήψεις ΠΕ Μηχανικών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
5 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς
16 προσλήψεις οδηγών και προσωπικού καθαριότητας στο Δήμο Αχαρνών
5 προσλήψεις ΔΕ Φυλάκων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
10 προσλήψεις ΥΕ Εργατών καθαριότητας στο Δήμο Ασπρόπυργου
10 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής