Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

11 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Αργολίδας

21/08/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο του Ν. Αργολίδας.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , Τ.Κ. 211 00- ΝΑΥΠΛΙΟ, απευθύνοντάς την στο Λογιστήριο υπ’ όψιν
κας Σαρρή Καλλιόπης και κου Στασινόπουλου Θεόδωρου (τηλ. επικοινωνίας: 27520- 97612).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση Φυσικού στο ΙΒΟ του ΕΚΕΤΑ Βόλου
3 προσλήψεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων στο ΔΕΔΔΗΕ Τρικάλων
3 προσλήψεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Κέρκυρας
89 προσλήψεις στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Πρόσληψη ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού στο ΕΚΕΤΑ Θέρμης
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικού στο ΕΚΕΤΑ Θέρμης
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής στο ΕΚΕΤΑ των Ιωαννίνων