Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικού στο ΔΕΔΔΗΕ Πάτρας

21/08/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Έδρας της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου (∆ΠΠ-Η) που εδρεύει στην Πάτρα του Ν. Αχαΐας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων .


400 ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ∆ιεύθυνση Περιφέρειας ΠελοποννήσουΗπείρου (∆ΠΠ-Η) Πάτρα (∆ήµος Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονοµικού) 8 µήνες 1


Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./ ∆ιεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου Ηπείρου/Τοµέας Υποστήριξης Σµύρνης 1, ΤΚ26220-ΠΑΤΡΑ, Ν. Αχαΐας υπόψη κου ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ιονυσίου (τηλ. Επικοινωνίας : 2610368165)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 21/08/2019 έως και 30/08/2019
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Μαγνησίας
7 προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
5 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας
20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
8 προσλήψεις ΔΕ για υποστηρικτικές εργασίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής