Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικού στο ΔΕΔΔΗΕ Πάτρας

21/08/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Έδρας της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου (∆ΠΠ-Η) που εδρεύει στην Πάτρα του Ν. Αχαΐας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων .


400 ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ∆ιεύθυνση Περιφέρειας ΠελοποννήσουΗπείρου (∆ΠΠ-Η) Πάτρα (∆ήµος Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονοµικού) 8 µήνες 1


Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./ ∆ιεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου Ηπείρου/Τοµέας Υποστήριξης Σµύρνης 1, ΤΚ26220-ΠΑΤΡΑ, Ν. Αχαΐας υπόψη κου ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ιονυσίου (τηλ. Επικοινωνίας : 2610368165)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 21/08/2019 έως και 30/08/2019
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
20 προσλήψεις στη διεύθυνση πληροφορικής της ΔΕΗ
6 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Χανίων
6 προσλήψεις εικαστικών στο Δήμο Σερρών
Γυμναστής για την λειτουργία και οργάνωση τμημάτων γυμναστικής ενηλίκων της ΚΕΔΗ Σερρών
20 προσλήψεις εργατών γενικών καθηκόντων στο Δήμο Κισσάμου
10 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Ηρακλείου
10 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Ρόδου