Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση για διδασκαλία μαθημάτων στο αντικείμενο «Αισθητικές Θεωρίες» στο πανεπιστήμιο Κρήτης

19/08/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε
αριθ. 16152/13-11-2018 (Α∆Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, την απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α 1341293 και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.52 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 602/30-7-2019, στo
πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 3058 και τίτλο Χορηγίες Ιδρύµατος Έφης και Παναγιώτη Μιχελή (εφεξής πρόγραµµα), το οποίο χρηµατοδοτείται από Ιδιώτες, ενδιαφέρεται να συνάψει,
συµβάσεις µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:


Αντικείµενο έργου: ∆ιδασκαλία µαθηµάτων που εµπίπτουν στο αντικείµενο Αισθητικές Θεωρίες.
Ειδικότερα, διδασκαλία δύο µαθηµάτων στο ευρύτερο πεδίο της Φιλοσοφικής Αισθητικής και της Φιλοσοφίας της Τέχνης κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.
Αναλυτική περιγραφή αντικειµένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
∆ιδασκαλία µαθηµάτων, συνεργασία µε φοιτητές και φοιτήτριες στο πλαίσιο της διδασκαλίας, διεξαγωγή εξετάσεων και βαθµολογία µαθηµάτων σε όλες τις εξεταστικές περιόδους.

Υποβολή πρότασης: Η ελάχιστη προθεσµία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόµενους είναι 15 ηµερολογιακές µέρες από τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά
στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke-reth@uoc.gr µέχρι και τη ∆ευτέρα 26-08-2019 (ώρα 14:00).
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Προσλήψεις ΠΕ Γεωπόνων για σεμινάρια στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών
2 προσλήψεις ΤΕ Φυσικοθεραπευτή και Επισκέπτη Υγείας στο Δήμο Καλλιθέας
3 προσλήψεις στο Δήμο Πόρου
8 προσλήψεις στο Δήμο Κιλελέρ
2 προσλήψεις ΔΕ και ΥΕ Μαγείρων στο Δήμο Φιλιατών
3 προσλήψεις ΔΕ Κηπουρών και ΥΕ Φυλάκων στο Δήμο Καλαμαριάς
Θέση Ηλεκτρολόγου με άδειες Α και Γ ειδικότητας στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος